Mobil: +40 (0) 725.215.380;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romania United-Kingdom

demo

o Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;

o Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

o Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;

o Consultanţă şi asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar - contabil;

o Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;

o Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;

o Consultanţă privind optimizarea fiscalităţii: impozitul pe venitul global, impozit pe profit, TVA, asigurări sociale etc.;

o Consultanţă privind modul de întocmire a raportărilor semestriale şi anuale;

o Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai avantajoase;

o Informare constantă privind modificarea legislaţiei contabile şi fiscale;

o Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale.