Mobil: +40 (0) 725.215.380;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romania United-Kingdom

demo

o Evidenţă contabilă completă a tuturor activităţilor societăţii;

o Consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;

o Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;

o Înregistrarea tranzacţiilor de import – export;

o Evidenţa mijloacelor fixe;

o Înregistrarea tranzacţiilor bancare şi de casierie;

o Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar şi a Balanţelor de Verificare;

o Calcularea obligaţiilor de plată şi întocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;

o Întocmirea şi transmiterea către autorităţile fiscale competente a declaraţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare (decont de TVA, declaraţii privind taxele şi impozitele etc.);

o Întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare semestriale şi anuale;

o Analiza rapoartelor contabile;

o Întocmirea de rapoarte financiar-contabile, la cerere, conform legislaţiei în vigoare;

o Externalizarea parţială a unor servicii financiar–contabile (imobilizări, salarii);

o Asistenţă de specialitate în timpul controalelor fiscale.