Mobil: +40 (0) 725.215.380;  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romania United-Kingdom

demo

o Întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

o Stabilirea obligaţiilor aferente salariilor şi întocmirea ordinelor de plată pentru virarea impozitelor către bugetul statului;

o Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare;

o Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale anuale;

o Înregistrarea tuturor operaţiunilor privind modificările de personal;

o Ţinerea evidenţei complete a salariaţilor (întocmire dosar angajat, contracte de muncă, adeverinţe de venit etc.).